Genetika - DNA, RNA, nukleové kyseliny

DNA, RNA, nukleové kyseliny jejich funkce a složení, replikace DNA, typy RNA, obrázky DNA.

Atlas hornin - horniny a jejich vlastnosti

Horniny a jejich vlastnosti ... Z fyzikálně chemického hlediska představuje hornina minerální systém vystupující v určitém rovnovážném stavu.

Denaturace– Wikipedie

Také dvouvláknové nukleové kyseliny, jako je typicky DNA, ale celá řada dvouvláknových RNA, mohou podléhat za určitých podmínek denaturaci.

Radiologicke nalezy

2.5. Struktura vzorů jednotlivých nálezů. V rozsahu jedné strany popisujeme vždy tři následující typy nálezů: podrobný popis jako vodítko pro studenty ...

Struktura nukleových kyselin – WikiSkripta

Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult.

Biochemie:Nukleové kyseliny – MojeChemie

Sekundární struktura . Sekundární struktura nukleových kyselin je podobná jako u proteinů. Jako sekundární strukturu označujeme útvar, kdy se 2 ...

1b Adrenergní medikace (syntéza, uvolňování mediátoru ...

Deoxyribonukleáza = rekombinantně připravený enzym = štěpí mimobn DNA = kt je ... Rokuronium = steroidní struktura. ... Jako sekundární symptomy se ...

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY (rozšířený syllabus k samostudiu) 1. Pohybujeme se ve vědecké, tedy materiální poloze a tudíž “živou hmotu“ silně ...

DNA - Deoxyribonukleová kyselina | Genetika - Biologie

DNA, neboli kyselina deoxyribonukleová. Její molekula je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci (přitom jeden řetězec má směr fosfodiesterových vazeb 5 ...

Kurzč. 3 : Poruchy nervového systému MODUL C II. cyklu reformovaného kurikula pro III. - IV. ročník 3.LF UK Pondělí: 1. Zahájení, Vertebrogenní poruchy ...

RNDr. Vojtěch Ullmann: Detekce a aplikace ionizujícího záření

3.1. Jaderné a radiační metody - obecné vlastnosti V této kapitole se pokusíme podat stručný přehled radioisotopových měřících metod a aplikací ...

Sekundární amyloidóza (AA) - na podkladě jiného chron. zánětlivého onem. (osteomyelitida, RA, TBC, ... Parvovirus B19 – DNA virus (1 vlákno), ...

Šimpanz (Pan) - nejpodobnější člověku či naopak? - Afrika ...

Šimpanz jako nejbližší příbuzný člověka. Současné výzkumy, jak z východní tak i západní Afriky, potvrzují používání nástrojů šimpanzi po více ...

Sekundární struktura DNA – WikiSkripta

Základní sekundární strukturou nukleových kyselin je šroubovice dvou řetězců nebo dvou úseků téhož řetězce, který je stočen do tvaru ...

Horniny - ZEMĚPIS

HORNINY. Horniny jsou seskupení minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozmanitými geologickými procesy.