El todo 5/2008

z nich je skrápění přesypů pasů, tedy instalace trysek do přesypů mezi pasy, po.

Unikátní cisterna na podvozku Cat pro Sokolovskou uhelnou...

Upravený dampr Hydex WT30 však není používán jen ke skrápění cest nebo čištění uhelných tras a přesypů. Odkrytá ložiska uhlí se působením tepla a kyslíku.

Usměrňovač toku

zařízení jsou stěrače, skrápění,, odprašovače včetně kompletního krytování. Výška. Příklady provedených přesypů: Přesyp Přímý 0º

Rekonstrukce odprášení zauhlování EHO | RPS - realizace...

Předmětem akce„Rekonstrukce odprášení zauhlování EHO" je zpracování Dokumentace pro provedení stavby na kompletní hermetizaci a skrápění přesypů.

Reference výroby - PRODECO, a.s.

Vývoj, projekty, studie, Zakladače, Rypadla, Dálková pásová doprava, Skládkové stroje, Speciální transportní zařízení, Kabelové vozy, Gabar ...

Plunžrová | Sigmet Olomouc, Průmyslová čerpadla, hydročističe...

Vysokotlaka plunzrova NP. Vysokotlaká. skrápění přesypů dopravních pásů vysokotlaké plnění zásobníků na CO2

Profil | Me Systems

dopravníky, stěrače dopravních pasů, přesypy pasové dopravy, skrápění vodní mlhou a vodní pěnou, Martin Engineering

Rps Ostrava a.s.- Ostrava - Moravská Ostrava - rejstřík firem...

. modernizace úpraven uhlí, problematika skrápění a odprašování přesypů zauhlování elektrárenských a teplárenských provozů, náhrada klasických paliv biomasou)

Výzkumné zprávy a expertizy | i-Tes: Internetový Technicko...

Skrápění uhelného přesypu PD 124/122 na lokalitě Vršany.

Unikátní cisterna Hydex / Cat

cisterna je využita ke skrápění přístupových cest v povrchových dolech, čistění uhelných tras a přesypů nebo k hašení samovzníceného uhlí. Cisternovou

Odprášení dopravníků paliva

přesypy v zauhlování byly upraveny a na vhodných místech byly odprášeny nízkotlakým zkrápěním.

Teplárna Písek, a.s.

instalace odprášení zauhlovacích cest systémem skrápění. úprava přesypů T10 / T3 / T5. instalace snímačů přesypů zauhlování

Systémy centrálního mazání

. na konkrétní problematiku v provozech. Podle specifiky provozů se jedná o aplikace trysek: - na skrápění prašných míst například přesypů dopravních cest, ...